ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Χατζόπουλις & Συνεργάτες

Η μακροχρόνια ενασχόληση μας στον χώρο των εταιρικών/βιομηχανικών ασφαλειών δημιούργησε ένα ευρύ φάσμα πελατολογίου, ανά την Ελλάδα σε διάφορους τομείς και με διάφορες ασφαλιστικές καλύψεις.

Το όφελος για τους πελάτες μας είναι η διαχείριση πάσης φύσεως ζημιών που δημιουργούνται από την λειτουργία της επιχείρησης τους, για διάφορες αιτίες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι συσσωρευτικές εκταμιεύσεις για απαιτήσεις ζημιών των πελατών μας ανέρχονται την τελευταία 15ετία σε 4,7εκ.€

Μετουσιώνοντας την εμπιστοσύνη των πελατών μας και την εμπειρία της συνεργασίας μας με πραγματογνώμονες, τράπεζες, δικαστήρια, ασφαλιστικές εταιρίες, δημιουργήσαμε έναν μοναδικό και πρωτότυπο τρόπο ασφαλιστικής κάλυψης μιας Α.Ε ή βιομηχανίας που έγκειται στα εξής:
α) Διευρυμένη συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες: της εγχώριας αγοράς καθώς και αντασφαλίσεις εξωτερικού για κινδύνους που δεν αναλαμβάνουν Ελληνικές εταιρίες.

β) Νομικό τμήμα με ειδίκευση στο ασφαλιστικό δίκαιο:, υποβολή απαίτησης/διεκδίκησης «ζημιάς» πελάτη, γνωμάτευση/αλλαγή ασφαλιστικών όρων (ειδικά στα ενυπόθηκα ακίνητα των τραπεζών)

γ) Συνεργασία με ανεξάρτητους πραγματογνώμονες: για την τεκμηρίωση του φακέλου ζημιάς αλλά και στον εξ ορθολογισμό της αποτίμησης των προς ασφάλιση αξιών ή απολεσθέντων περιουσιακών στοιχείων, ανάλογα την περίπτωση.

Όλα τα πιο πάνω αποσκοπούν στην πιο ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη των πελατών τόσο κατά την ανάληψη ενός ασφαλιστικού κινδύνου όσο και κατά την διεκπεραίωση αυτού.

Με εκτίμηση

Χατζόπουλος Αλέξανδρος
Ασφαλιστικός Πράκτορας

GALLERY

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κεντρικό: Δαγκλή 16 τ.κ 65403 Υπ/μα : Αμυγδαλεώνας Καβάλας

Σας ευχαριστούμε για την αίτηση σας!

θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας και θα λάβεται email την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, σχετικά με τα στοιχεία του λογιαριασμού σας.

Σας ευχαριστούμε για τη δήλωση συμμετοχής σας

Η παραπάνω δήλωση είναι ενημερωτική προς τη διοίκηση.

Το δωμάτιο του ξενοδοχείου θα πρέπει να το κλείσετε εσείς.