Αναστάσιος Ταρπινίδης

Αναλυτικό Βιογραφικό

Αναλαμβάνει αποκλειστικά υποθέσεις εργατικού δικαίου, είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο, διαθέτοντας ευρεία εμπειρία σε όλα τα είδη των διαφορών που ανακύπτουν στο πεδίο ανάπτυξης κάθε οργανωμένης εργασιακής δραστηριότητας.

Είναι νομικός σύμβουλος σε  επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας (τράπεζες, βιομηχανίες, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, αλυσίδες τροφίμων και επισιτισμού κ.ά.) και διακρίνεται για την τεχνογνωσία του στην οργάνωση των εργασιακών σχέσεων, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και στην κατάρτιση σχεδίων αναδιάρθρωσης που σχετίζονται με την απασχόληση.

Συνεργάζεται με επιχειρήσεις και φορείς που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, έχοντας την αναγκαία εξοικείωση με τις ιδιαιτερότητες και τους σύνθετους κανόνες που διέπουν τις σχέσεις εργασίας του προσωπικού τους.

Έχει διεκπεραιώσει με επιτυχία σημαντικές δίκες για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που εκπροσωπεί, σε δικαστήρια όλων των ειδών και όλων των βαθμών δικαιοδοσίας.

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ

Βελτιώστε τις δεξιότητες σας σε πολλούς τομείς του επιχειρήν συμμετέχοντας σε σεμινάρια του ΔΙΚΕΠΕ

Σας ευχαριστούμε για την αίτηση σας!

θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας και θα λάβεται email την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, σχετικά με τα στοιχεία του λογιαριασμού σας.

Σας ευχαριστούμε για τη δήλωση συμμετοχής σας

Η παραπάνω δήλωση είναι ενημερωτική προς τη διοίκηση.

Το δωμάτιο του ξενοδοχείου θα πρέπει να το κλείσετε εσείς.